Dampgenerator CONDOR RAPID

CONDOR RAPID er udformet således at det er damprørene, der danner kedelvæggen. Kedlen har derfor næsten ingen dampvolumen og er derfor ikke underlagt helt så strenge regler som dampkedler. Dampgeneratoren er monteres med en olie- eller gasbrænder, og på grund af den meget lille vandmængde er der meget kort tid fra kold start til damptrykket er til stede.

CONDOR RAPID kan leveres i enten vertikal eller horisontal udførelse således den kan indpasses efter lokale forhold.

CONDOR RAPID’s kendetegn
Stor driftsikkerhed ved korrekt afstemning af kedlens komponenter.
Kan operere med fødevandstemperaturer op til 105 gr.C.
Leverer en meget “tør” damp, grundet den omhyggelige afstemning af pumpe ydelsen.

Dampgeneratoren er forsynet med start ventiler der internt cirkulerer indtil damptryk er nået.
Udførelse som 3 træks kedel samt forvarmning af forbrændingsluft giver en nyttevirkning på op til 91%.
Nem vedligeholdelse.

Alle trykbærende dele er udført i henhold til PED 97/23/CE norm. Og kvalitetssikringen omfatter røngten fotografering af alle kedlens svejsninger.

Klik på billedet for at forstørre

Klik på billederne for at forstørre

Nem installation

Nem vedligeholdelse

Høj virkningsgrad

Energibesparende