VENTILATIONSANLÆG / VARMEGENVINDING

DANHEAT har et bredt udvalg af ventilationsanlæg.
Krydsveksler med varmeflade for vandopvarmning, Krydsveksler med olie-/gasbrænder og Varmegenvinding LUFO/Recuperator.

Krydsveksler KVG 04-15

Krydsveksler KVV 04-15

Varmegenvinding LUFO/Recuperator

Mere om varmegenvinding

DANHEAT er Dem behjælpelig med dimensionering af ventilationsaggregat.
Vi hjælper gerne, hvad enten der er tale om nye ventilationsanlæg eller modificering af eksisterende systemer.

Udførelse tilpasset Deres design, behov og formål:
For luftmængder op til 50.000 cbm/h
For meget forurenede luftarter
For specielle trykforhold
For store luftafgangstryk
For indirekte og direkte fyring
Specielle byggemål
Leveres med beklædningsplader i galvaniseret stål
Sektionsopbyggede ventilationsaggregater, hvor der er vanskelige tilgangsforhold

Med styringer for enhver type ventilationsanlæg.
For behovsstyret ventilation
For varierende indblæsningstemperatur
Hvor ventilationsaggregater skal kobles i forbindelse med andre maskiner

Med tilbehør, der matcher det aktuelle aggregat.
Lyddæmper sluser
Luftblandekasser
Luftspjæld