Varmegenvinding LUFO / Recuperator

En varmeveksler, hvor varmen nyttiggøres fra forbrændingsprodukter.
Er velegnet for:
Effektiv nedkøling eller varmegenvinding ved høje temperaturer på afkastluften.

Funktion
Danheat recuperator: Effektiv varmegenvinding ved høje temperaturer.

En recuperator benyttes, hvor der ønskes varmegenvinding / nedkøling ved høje temperaturer på afkastluften f.eks. røggasser, afkastluft fra hærdeovne, glasindustri eller tørreprocesser. Recuperatoren kan fungere som luftforvarmer (LUFO) for forbrændingsluft eller den opvarmede luft kan indgå i eventuel tørreproces.

LUFO fremstilles fra 50 – 2.000 kubik meter i timen og kan, alt efter formål, benyttes til afkastluft temperaturer op til 900oC. LUFO er på afkastluft siden meget nem rengøre, enten mekanisk eller med væske og kan derfor benyttes til stærkt forurenet luft.
Virknings graden er typisk udlagt for 70% og tryktab er meget lille 1 – 1,5 mbar.

Recuperatoren er monteret i et isoleret kabinet. Udvendig beklædningsplader kan efter ønske udføres i galvaniseret stålplade eller rustfri stålplader.

Klik på billedet for at forstørre

Nem installation

Nem vedligeholdelse

Rengøringsvenlig