Varmegenvinding LUFO/Recuperator

Information om Krydsveksler type KVG 04-15

En varmeveksler, hvor varmen nyttiggøres fra forbrændingsprodukter.

Den er velegnet for:

  • Effektiv nedkøling eller varmegenvinding ved høje temperaturer på afkastluften.

Funktion

Danheat recuperator: Effektiv varmegenvinding ved høje temperaturer.

En recuperator benyttes, hvor der ønskes varmegenvinding / nedkøling ved høje temperaturer på afkastluften f.eks. røggasser, afkastluft fra hærdeovne, glasindustri eller tørreprocesser. Recuperatoren kan fungere som luftforvarmer (LUFO) for forbrændingsluft eller den opvarmede luft kan indgå i eventuel tørreproces.

LUFO fremstilles fra 50 – 2.000 kubik meter i timen og kan, alt efter formål, benyttes til afkastluft temperaturer op til 900°C. LUFO er på afkastluft siden meget nem rengøre, enten mekanisk eller med væske og kan derfor benyttes til stærkt forurenet luft.

Virknings graden er typisk udlagt for 70% og tryktab er meget lille 1 – 1,5 mbar.

Recuperatoren er monteret i et isoleret kabinet. Udvendig beklædningsplader kan efter ønske udføres i galvaniseret stålplade eller rustfri stålplader.

Teknisk information

Nem installation

Nem vedligeholdelse

Rengøringsvenlig