Højtemperaturovn

med olie-/gasbrænder
Røggas varmeveksler er opbygget efter vendeflamme princippet. Dette gør, at veksleren er særdeles effektiv med en nyttevirkning på omkring 80% selv ved ekstrem høj afgangstemperatur. 84-86% nyttevirkning ved udformning med røggaskøler.

Stærk og robust
Enkel og servicevenlig
Fremragende fyringsøkonomi

BESKRIVELSE
Veksleren skal monteres med olie-/gasbrænder – 2-trins eller modulerende.
Vekslerens brændkammer og første vendekammer er opsvejst i rustfrit stål MA 256, røgrør er svejste stålrør kvalitet AISI 321.

FUNKTION
Varmeveksleren er opbygget efter vendeflamme princip. Brændkammeret er tilpasset flammegeometrien, således der opnås fuldstændig forbrænding, inden røggasserne ledes videre til konvektionsrørene. Konvektionsrørene er anbragt forskudt for hinanden, således de får størst mulig berøring med procesluften.

Fra konvektionsrørene ledes røggasserne videre til røggas varmeveksleren, her udnyttes den resterende varme fra forbrændingen og røggasserne ledes herefter via røgsugeren op til skorsten. Procesluften tilføres varmeveksleren via aggregatets isolerede kappe. Og opvarmes først fra røggas varmeveksleren og ledes derefter gennem labyrinten af konvektionsrør, over brændkammeret og videre frem til luftudtag.

I aggregater med røggaskøler nedkøles røggasserne til ca. 2000C. Til sammenligning forlader røggassene i en varmeveksler uden røggaskøler veksleren ved en temp. på ca. 4300C. Dette vil resultere i en brændstof besparelse på 4-6%.

Varmeydelse max. : 1.300 kW/h
Max. indfyret : 1.450 kW/h
Brændstof : Olie eller gas
Røggas modstand : 24 mm Vs kræver røgsuger
Min. luftflow : 9.000 m3/h
Varmebelastning : 18 kW/m2
Indbygningsmodul : 2,2 x 3,0 x 3,0 m

Klik på billederne for at forstørre

Enkel og servicevenlig

Præcis temperaturregulering

Fremragende fyringsøkonomi