Korntørring

Information om korntørring

Røgafgang

Kan bestilles udført til højre eller venstre side, på toppen eller bagud.

Beklædningsplader

Aggregater for korntørring er udvendig beklædt med galvaniserede stålplader. Isolering: Beklædningsplader er indvendig isoleret med 30 mm mineraluld.

Hjørnestolper

Aggregater fra type V-550 leveres med luftafkølede hjørnestolper.

Brænder

Aggregater kan leveres for olie- eller gasfyring. Brænder kan være i to-trins eller modulerende udførelse.

Ventilationssektion

Leveres særskilt for montage under varmevekslerssektion. Kan leveres i lukket udførelse for tilslutning til kanaler eller med indsugningsnet.

Ventilatorer

Bestykkes efter det enkelte anlæg, således luftydelse og tryk altid er optimalt for tørreprocessen.
By-pass ventilerne sikrer, at vandskiftet ikke afbrydes, såfremt der skal foretages rensning eller reparation på varmeveksleren. Endvidere benyttes by-pass ventilerne i perioder, hvor temperaturforholdene gør det uhensigtsmæssigt at benytte genvinding.

Skylleventilerne benyttes til rensning af varmeveksleren. Der kan ophobes et lag af alger og anden forurening på pladernes inderside. Dette kan fjernes ved en gennemskylning af veksleren.
På indløbsrør for afkastvand og udløbsrør for erstatningsvand er anbragt følerlommer, så der gives mulighed for at følge temperaturforløbet i veksleren.

LUFTTEMP. max 80o C TYPE V

Flammen fra olie- eller gasbrænderen opvarmer fyrboksen og de efterfølgende konvektionsrør. Procesluften, der skal opvarmes, tilføres fra aggregatets ventilator. Luften strømmer forbi varmeveksleren og optager gradvis varmeenergien herfra, således at procesluftens temperatur øges, medens røggasserne nedkøles. Varmevekslerens konstruktion gør, at energien fra fyringsmediet udnyttes optimalt, hvilket giver en meget høj virkningsgrad.

  • Ventilator
  • Olie/gasbrænder
  • Kombi termostat
  • Overhedningstermostat
  • Motor
  • Røgafkast
  • Procesluft ud
  • Friskluft ind

Lufttemp. max 130oC type HT

Aggregatet er udført med dobbeltkappe. Procesluften suges ind langs aggregatets side- og bagplade. Derved forvarmes luften, inden den kommer frem til ventilatoren og slutopvarmningen foregår over varmeveksleren, som i et standard aggregat. Ved denne udførelse kan man opnå en procesluft temperatur op til 150o C. Ved på denne måde ,at forvarme luften, bibeholder aggregatet sin høje nyttevirkning selv ved høje lufttemperaturer.

Teknisk information

Målskitser

DANHEAT styrepaneler

Styrepanelet skal naturligvis først og fremmest sikre, at procesluften tilføres tørreriet med korrekt temperatur. Men også andre funktioner er væsentlige for at sikre varmluftaggregatets funktion og lang levetid.

Når aggregatet startes fra kold tilstand, skal varmetilførslen begrænses indtil driftstemperatur er nået. Dette for at sikre, at den termiske belastning af stålpladerne ikke bliver for høj og der derved opstår chokrevner. Ventilatorerne indkobles trinvis, således startstrømmen ikke overbelaster el- nettet. Ventilatorerne må ikke kunne stoppes uden der er sket efterkøling af varmefladerne efter olie- eller gasbrænderen er udkoblet. Brænderen må ikke kunne indkobles såfremt der er fejl på en ventilator. Styringen skal vise den aktuelle drift- eller evt. fejlstatus. Styring skal kunne startes og stoppes eksternt. Styring skal kunne vise aktuel drift- eller evt. fejlstatus eksternt.

Danheat styringer opfylder naturligvis alle disse krav. Styringerne kan endvidere bestykkes med komponenter, således de opfylder kravene for lige netop Deres varmebehov.

Ekstra billeder

Lille og kompakt

Enkel og servicevenlig

Fremragende fyringsøkonomi