Trætørring

Information om trætørring

Sådan får du optimal trætørring

Tørring af træ har hidtil været forbundet med et meget stort energiforbrug.

I samarbejde med Silkeborg Pallefabrik A/S har DANHEAT A/S udviklet et system, hvorved tørreprocessen kan optimeres og energiforbruget reduceres væsentligt.

Tørring af træ har hidtil været forbundet med et meget stort energiforbrug, men ved hjælp af et recirkuleringsprincip i tørrekabinen, hvor der kun tilføres friskluft i de perioder, hvor den relative fugtighed er så høj, at luften ikke kan “bære” mere vand.

I et konventionelt tørreanlæg tilføres konstant opvarmet frisk luft , der straks igen suges ud, dette er meget energikrævende, idet luften i dette system ikke dampmættes med stort energispild til følge.
Ved recirkuleringssystemet reduceres ikke kun varmeenergien, men der spares også på el-forbruget. Til et anlæg der kan nedtørre ca. 600 EUR paller, er den installerede elektriske belastning kun 25 kW.

Det er med andre ord sund fornuft at investere i et anlæg, og vore specialister står gerne til rådighed med rådgivning.

Elektrisk styring

Når styringen indkobles registerer temperaturføleren afgangstemperaturen fra veksleren.

Er temperaturen højere end tempereaturen der er indstillet på temperaturregulatoren gives signal til 3/2 vejs regulerings-ventilen om at øge kølevands flowet.

Falder afgangstemperaturen vil reguleringsventilen tilsvarende reducere flowet af kølevand. Såfremt at der er afvigelser på mere end 2 gr. C på aktuel afgangstemperatur og den temperatur der er indstillet på.

Ekstra udstyr

Veksler kan udover de foran beskrevne komponenter bestykkes med:

Temperaturregulator med alarm funktion: Følere registrerer temperaturforløbet for afkastvand og erstatningsvand, såfremt der opstår misforhold mellem de to temperaturer gives alarm.
Tilslutningsstutse for differens tryks pressostat, samt for differens pressostat, der afgiver alarm, såfremt aflejringer begynder at stoppe varmeveksleren.

Tegning og billeder

Energibesparende

Høj virkningsgrad

Enkel og servicevenlig